Home / Cerere tip servicii TibesMed

Cerere tip servicii TibesMed

S.C. TIBES MEDICAL CENTER S.R.L.

Sediu: București, 013753, str.Vasile Lupu, nr.1B, sector 1

Dispecerat: București, 030891, str.Mr.Ion G. Racoțeanu, nr.6, sector 3

J40/16371/2020, Cod unic de înregistrare RO43388152

tel: 0747050150, 0790645455; contact: info@tibesmed.ro;

e-mail: vanzari@tibesmed.ro; tibesmedical@gmail.com;

magazin online: tibesmed.ro; website: www.tibesmed.ro

Nr…………………/…………………….

                                                                    Aprobat

Director executiv

CERERE

Subsemnatul (a)……………………………………………….., legitimat (a) cu CI/BI seria ……….., nr………………………, domiciliat (a) in ……………………………………., str………………………………., bl….., sc….., ap……, judetul………………………, telefon………………………………, diagnosticat (a) cu ……………………………………………………………………., avand CNP………………………………………., va rog sa imi aprobati furnizarea de servicii sociale, pentru a urma un program de recuperare.

Anexez urmatoarele documente:

  • Carte de identitate;
  • Documente medicale din care sa reiasa problemele de sanatate;
  • Recomandarile specialistilor;
  • Talon de pensie;
  • Ancheta sociala de la domiciliu.

Data:

            Semnatura

                        ___________________

Cererea tip servicii ingrijire Tibes Medical Center o veti regasi si in sectiunea de download. Va multumim

Top
0319222