Home / Oferta dezinfectie UV-C

Oferta dezinfectie UV-C

S.C TIBES LOGISTICS & SERVICES S.R.L

Sediu: București, 013753, str.Vasile Lupu, nr.1B, sector 1

Dispecerat: București, 032982, str.Drumul Între Tarlale, nr.122D, sector 3

Reg.Com J40/16517/2020,  CUI: RO43397266

Telefon: 0747.050.150, 0746.671.005

e-mail: cleaning@tibesmed.ro; tibeslogistics@gmail.com;

magazin online: http://magazin.tibesmed.ro/      website: http://logistic.tibesmed.ro

Stimat/ăDomn/Doamnă Director General,

Societatea TIBES LOGISTICS & SERVICES S.R.L, are ca obiect de activitate, activități referitoare la servicii de curățenie, dezinfecție și comercializare de tehnologie pentru dezinfectarea și filtrarea aerului.

Societatea este autorizată cu:

 • Autorizație Sanitar Veterinară, eliberată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor
 • Autorizație sanitară eliberată de Direcția de Sănătate Publică București – verifică respectarea normelor de igienă și sănătate publică.

Având în vedere că:

 • declararea la data de 11.03.2020 a COVID-19 drept Pandemie către Organizația Mondială a Sănătății a scos la iveală importanța esențială pe care o prezintă dezinfectarea suprafețelor și a incintelor în lupta cu infecțiile;
 • în contextul declarării Pandemiei-COVID-19, precum și a evoluției situației epidemiologice pe teritoriul Românei, autoritățile centrale și locale trebuie să ia toate masurile necesare în  vederea prevenirii și combaterii răspândirii acestor viruși;
 • odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, a fost introdusă obligativitatea transpunerii Directivelor Consiliului European în legislația din Romania, privind securitatea și sănătatea populației, precum și norme tehnice privind dezinfecția și sterilizarea aerului și suprafețelor din unitățile publice și private.
 • Legea 319/2006 – legea privind securitatea și sănătatea, prin care angajatorul are obligaţia

             de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă;

 • Ordinul MMPS 3577/831/2020, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul

             coronavirus SARS-Cov-2  și pentru asigurarea desfășurării la locul de muncă în condiții de

             securitate şi sănătate în muncă;

 • HG 355/2007, privind supravegherea sănătății lucrătorilor, angajatorul poate stabili ca măsură de prevenție testarea tuturor angajaților pentru Covid-19, stabilesc cerințele minime pentru supravegherea sănătății lucrătorilor prin care angajatorii sunt obligați să asigure fondurile și condițiile tuturor serviciilor medicale pentru sănătatea lucrătorilor.

cont nr.RO84BREL0002003023130100, Banca:Libra Bank

 • Legea 227/2015 privind codul Fiscal, pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice.
 • Compania noastră vine în întâmpinarea nevoilor sistemului sanitar românesc, în care una din cele mai mari probleme identificate o reprezintă combaterea și prevenirea infecțiilor, Compania dispunând, în acest sens, de cea mai avansată tehnologia de dezinfecție existentă la nivel mondial în prezent.

Prin urmare vă înaintăm prezenta:

OFERTA DE FURNIZARE SERVICII DEZINFECȚIE

Prin care ne exprimăm intenția Companiei de a încheia un parteneriat cu instituția pe care o reprezentați având ca obiect prestarea de către Companie a serviciilor de dezinfecție și decontaminare în cadrul unităților aflate în subordinea sau cu care instituția dvs. colaborează.

În acest sens, Compania noastră dispune de know-how-ul și experiența necesară în vederea furnizării la cel mai înalt nivel de profesionalism următoarele servicii de dezinfecție:

 • Servicii de dezinfecție prin metoda fizică cu raze ultraviolete tip C (UV — C) — cu lumină pulsată XENON (conform specificațiilor tehnice), cu unități mobile și/sau portabile cu ultraviolete pulsate pentru dezinfectarea aerului și a suprafețelor deschise împotriva oricui tip de patogeni, destinat incintelor având suprafată de până la 100 mp, timp minim de tratament de la 30 de secunde la 5 minute.

Tehnologia se bazează pe dezinfectarea simultană a aerului și a suprafețelor de microorganisme și virusuri prin lumina ultravioletă de mare intensitate cu spectru continuu, 200-400 nm, sursa de lumină constituind-o o lampă XENON pulsată, care generează iradierea în zona de 200 – 700 nm, puterea principala medie 1500 W.

www.laborator-expert/Yanex-2M

Precizăm că serviciul de dezinfecție pe care Compania noastă îl furnizează este bazat pe o tehnologie inovativă, unică în România și implică folosirea de echipamente de ultimă generație, capabile să conducă la scurtarea perioadei de spitalizare, precum și la scăderea incidenței cazurilor de respitalizare a pacienților cu boli cronice, prin asigurarea dezinfecției la nivelul spitalelor, respectiv unitati de pneumoftiziologie, sectiile de chirurgie, oncologie, oftalmologie, stomatologie, obstetrica-ginecologie, centre transfuzie de sange, ambulante, spitale izolare, clinici, laboratoare, precum si dezinfectarea urgenta a incaperilor intre operatii, tratamente si vizite pacienti. De asemenea, serviciul de dezinfecție poate fi utilizat cu succes în vederea igienizării și dezinfectării și a altor tipuri de incaperi (spatii susceptibile la infectie), cantine, spălătorii, laboratoare, birouri, dupa vizita pacientilor.

Serviciul de dezinfectie poate fi utilizat si altor tipuri de unitati, cum ar fi: scoli, gradinite, cantine, centre rezidentiale, biouri, precum si in domeniul transportului aerian, rutier, feroviar sau maritim, aeroporturi, hoteluri, magazine, supermarketuri si altele.

Principalele avantaje ale tehnologiei moderne folosite de Societatea noastră pentru dezinfectare sunt:

 • Dezinfecția simultană a aerului si suprafețelor;
 • Timpul de dezinfecție redus;
 • Eficienta inovatoare a dezinfecției aerului si suprafețelor de 99,9%;
 • Controlul continuu al dozei germicide, ce reduce risipa;
 • Produsele folosite respectă standardele ISO-9001-2015: ISO 13485-2015;
 • Rapiditate și cu efect de durată;
 • Disponibilizare rapida a spațiului tratat (spațiul dezinfectat poate fi utilizat în foarte scurt timp după realizarea dezinfecției);
 • Costuri reduse ale dezinfecției.

În mod concret, tehnologia inovativă utilizată de Companie este eficientă împotriva celor mai comune tipuri de virusuri și bacterii identificate în instituțiile de tratament din România, respectiv:

COVID-19, MRSA, VRE, a SPORILOR de Clostridium difficile (C.diff), Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Proteus morganii, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxitoca, Bacillus cereus, Mycobacterium terrae, Mycobacterium tuberculosis, Bacillus licheniformis, Bacillus pumiius, Bacillus cereus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Candida albicans, poliovirus, adenovirus, hepatitis C virus, influenza A virus, și a multor altele tipuri.

Impedimentul major în implementarea rapidă și eficientă a serviciului de dezinfecție la nivelul instituțiilor din România îl reprezintă lipsa know-how-ului tehnologic, științific, medical și managerial operațional, la care se adaugă penuria cronică de personal calificat care să dispună de experiența necesară în acest domeniu, și, nu în ultimul rând, resursele financiare necesare acestui serviciu.

În plus, coordonarea și elaborarea modului de organizare pentru prestarea unui serviciu de dezinfecție eficient necesită o echipă unitară, multidisciplinară, experimentată și eficientă în management. Impedimentele menționate mai sus, pot fi depășite cu succes prin intermediul serviciilor Societății noastre.

Compania noastră dispune de know-how-ul tehnologic, științific, medical și operațional precum și de resursele de echipamente de ultimă generație și personal specializat, care împreună cu tehnologia inovativă a serviciului de dezinfecție unic în România precum, fac din Compania noastră cea mai bună opțiune pentru prestarea serviciului de dezinfecție, în condiții de maximă siguranță pentru sănătatea personalului medical și a pacienților și, totodată, cu reducerea costurilor aferente acestor servicii.

Toate echipamentele folosite de Companie în vederea prestării serviciilor de dezinfecție sunt omologate/autorizate pentru utilizare în România și respectă toate reglementările legale în vigoare la nivelul României sau la nivel European, după caz, iar serviciile de dezinfecție sunt furnizate în conformitate cu legile și reglementările legale în vigoare (conform documentelor de referință – anexa).

Compania noastră dispune de suficiente unități de echipamente, portabile și/sau mobile, pentru prestarea serviciilor care să acopere întregul necesar al instituției dvs. În plus, personalul Companiei noastre dispune de calificarea și de experiența necesare în vederea identificării celor mai potrivite soluții de dezinfecție pentru fiecare instituție în parte. Totodată, personalul nostru poate asigura la cerere instructajul necesar pentru operarea în siguranță a echipamentelor de dezinfecție.

Pentru mai multe detalii privind tehnologiile care stau la baza serviciilor de dezinfecție prestate și produselor oferite de societatea noastră, precum și pentru a discuta pe marginea unei posibile colaborări, vă stăm la dispoziție cu plăcere, în vederea stabilirii unei întâlniri.

Contact: tel: 0746.671.005

Top
0319222